לוח הבקרה

חלק זה מתאר את שמות המקשים בלוח ההפעלה ואת השימוש במקשים אלו.

תצוגת מסך המגע

בנוסף למסך ההגדרות של כל פונקציה, בתצוגה זו מוצג גם סטטוס שגיאה. שימוש בתצוגת מסך המגע

[פרטי מונה/התקן] מקש

לחץ כדי להציג את מספר העמודים הכולל שנעשה בו שימוש לפעולות כגון צילום או הדפסה בתצוגת מסך המגע. ניתן גם לבדוק את המספר הסידורי ואת כתובת ה-IP של המכשיר, ואת פרטי ההתקן של מוצרים אופציונליים. בדיקת מספר הדפים לצילום/הדפסה/פקס/סריקה

[חסכן האנרגיה] מקש

לחץ כדי להעביר את המכשיר למצב שינה. כשהמכשיר נמצא במצב שינה, מקש זה מאיר. מעבר למצב שינה

[דף הבית] מקש

לחץ להצגת מסך <בית> המספק גישה לתפריט ההגדרות ולפונקציות כמו העתקה וסריקה. התאמה אישית של המסך <בית>

[עצור] מקש

עוצר משימת שליחה או משימת הדפסה. ביטול משימות שליחה/הדפסה

מחוון שגיאה

מהבהב או נדלק במקרה של שגיאה, כגון נייר שנתקע.
אם המחוון שגיאה מהבהב, מלא את ההנחיות המופיעות על צג מסך המגע. פתרון בעיות
אם המחוון שגיאה מואר באדום רציף, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.

מחוון עיבוד/נתונים

מהבהב במהלך פעולות כגון שליחה או הדפסה. מאיר בירוק כאשר יש מסמכי מקור הממתינים לעיבוד.

עט מסך המגע

השתמש בו בעת תפעול תצוגת מסך המגע, למשל להזנת תווים.
A138-00J