מסך תכונות הפקס הבסיסיות

לחיצה על <פקס> (המסך <בית>) תציג את מסך התכונות הפקס הבסיסיות.

יעד

מציג את שם היעד, את מספר הפקס, ואת מספר היעדים שציינת.

<פרטים>

מאפשר לבדוק את המידע המפורט אודות היעד שצוין תחת .

<מחיקת יעד>

מאפשר למחוק את היעד שצוין תחת .

‎<צליל>‎‏

אם תלחץ על לחצן זה בעת ציון היעד, יוכנס התו "T" (צליל). גם אם אתה משתמש בחיוג מתקפים, השליחה למספרים המופיעים לאחר "T" תתבצע בחיוג צלילים. לחץ על לחצן זה בעת שימוש בשירותי מידע באמצעות פקס.

<לחיץ מהיר>

מאפשר לציין יעד פקס השמור בלחצני one-touch (נגיעה אחת).

<פנקס כתובות>

מאפשר לציין יעד פקס השמור בפנקס הכתובות.

‎<על הכנה>‎‏

לחץ כדי לשלוח מסמך פקס באופן ידני. שליחה ידנית של פקסים (שליחה ידנית)

‎<שליחה ישירה>‎‏

לחץ כדי לבדוק את החיבור למכשיר הפקס של הנמען לפני סריקת מסמכי המקור. בדיקת החיבור לנמען לפני השליחה (שליחה ישירה)

<אפשרויות>

מציג את כל הלחצנים המשמשים להגדרת הפונקציות. לנוחיותך, תוכל להציג את לחצני הגדרת פונקציות הנמצאים בשימוש תדיר תחת .

לחצני הגדרת פונקציות

מציג את הלחצנים הנמצאים בשימוש תכוף מתוך <אפשרויות>. סטטוס ההגדרה מוצג בלחצנים. ניתן גם ללחוץ על  כדי לשנות את הלחצנים המוצגים.
אם הלחצן עבור הפונקציה שברצונך להשתמש אינו מוצג, לחץ על <אפשרויות> ובחר את הלחצן הרצוי. פעולות בסיסיות לשליחת פקסים

סטטוס הגדרות נוכחי ולחצני הגדרות

מציג את סטטוס ההגדרות כגון רזולוציה. הקפד לאשר את ההגדרות כדי לערוך סריקות כראוי. כדי לשנות את ההגדרות, לחץ על הלחצן הרצוי. פעולות בסיסיות לשליחת פקסים

<הגדרות מועדפות>

רשום כאן מראש הגדרות סריקה בשימוש תכוף כדי לאחזר אותם בקלות בעת הצורך. רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תדיר

לחץ על סמל זה כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות תחת <הגדרות מועדפות> של  ולשנות את הלחצן המוצג תחת .
רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תדיר
התאמה אישית של מסך התכונות הבסיסיות

<הגדרות קודמות>

לחץ כדי לאחזר את ההגדרות שצוינו בעבר. אחזור הגדרות ששימשו בעבר לשליחה (הגדרות קודמות)

<R>

לחץ כדי להשתמש במקש R. ‏פעולות בסיסיות לשליחת פקסים
ניתן לבחור אם להסתיר את פנקס הכתובות ואת לחצני one-touch (נגיעה אחת) כדי להגביל את השימוש בפנקס הכתובות. <הגבלת שימוש בפנקס הכתובות>
חלק מהפונקציות לא ניתנות לשילוב האחת עם השניה. לחצנים שלא ניתנים לבחירה מוצגים באור אפור.
המספר הכולל של יעדים שצוינו מוצג בחלק העליון של המסך.
A138-065