פונקציות שימושיות בשליחה

סעיף זה מתאר כיצד לשלוח מסמך בזמן מוגדר וכיצד לשמור עותק של מסמך פקס בשרת קבצים חיצוני.
A138-06L