סריקה באמצעות AirPrint

אפשר להשתמש ב-AirPrint כדי להעביר את הנתונים שנסרקו על ידי המכשיר ישירות ל-Mac.
דרישות מערכת
כדי לסרוק באמצעות AirPrint, דרוש Mac שמותקנת בו מערכת OS X 10.9 ואילך. כדי לסרוק באמצעות TLS, דרוש Mac שמותקנת בו מערכת OS X 10.11 ואילך.
סביבת הרשת
אחת מהסביבות הבאות נדרשת.
סביבה שבה מכשיר Apple והמכשיר מחובר לאותו LAN
סביבה שבה מחשב Mac מחובר למכשיר באמצעות USB
לסריקה, יש להגדיר את <שימווש ב-Network Link Scan> כ-<מופעל>. <שימווש ב-Network Link Scan>
ייתכן שיהיה גם צורך בעדכון קושחה. עדכון הקושחה
לא ניתן לסרוק במהלך קביעת ההגדרות של פעולות, או כאשר המכשיר מבצע פעולה כלשהי.

סריקה מ-Mac

1
ודא שהמכשיר מופעל ושהוא מחובר למחשב ה-Mac.
להסבר כיצד לוודא, ראה הגדרת סביבת הרשת.
2
מה-Mac, הוסף את המכשיר ב-[System Preferences]‏ [Printers & Scanners].
אם המכשיר כבר נוסף עבור הדפסה או שליחת פקסים, אין צורך בפעולה זאת.
3
בחר את המכשיר מרשימת המדפסות ב-[Printers & Scanners].
4
לחץ על [סריקה].
5
לחץ על [פתח סורק].
מסך [סורק] מוצג.
6
קבע את הגדרות הסריקה כנדרש.
7
לחץ על [סריקה].
המסמך נסרק והתמונה מוצגת.
A138-09S