הדפסה

ניתן להדפיס מסמכים ותמונות שנוצרו במחשב. בסעיף זה מוצגים הליכים בסיסיים ופונקציות הדפסה כדאיות.

הצגת פעולות בסיסיות

בסעיף זה מוצגות שיטות הפעלה בסיסיות בעת הדפסה ממחשב.

פונקציות מתקדמות להדפסה

בסעיף זה מוצגות פונקציות שבהן משתמשים בעת הדפסת ערכת דגימות או בעת עריכת המסמך לפני הדפסה של כמויות גדולות

הדפסה בסביבות שונות

בסעיף זה מוצגות שיטות הדפסה שמאפשרות להדפיס ללא מנהל המדפסת של המכשיר, כגון, הדפסה ללא המחשב במהלך נסיעת עסקים, וכו'.
ניתן להדפיס תמונות, קובצי PDF, וכו' ממכשיר נייד כגון טלפון חכם או טאבלט, וכו'. למידע נוסף, ראה קישור עם מכשירים ניידים.
A138-077