הדפסת קבצים ישירות בלי לפתוח אותם

באמצעות ממשק משתמש מרוחק, ניתן להדפיס קבצים השמורים במחשב או ברשת ישירות מהמכשיר, בלי להתשמש במנהל ההדפסה. אין צורך לפתוח את הקבצים במחשב לצורך הדפסתם.
1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Direct Print] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר תבנית קובץ ולאחר מכן קובץ.
ב [Image File], אתה יכול להדפיס קובצי JPEG או TIFF.
4
ציין את הגדרות ההדפסה בהתאם לצורך.
אם הוגדרה סיסמה עבור קובץ ה-PDF, לחץ על [Specify PDF File]‏  הזן את הסיסמה ב- [Document Password]. בעת הדפסת קובצי PDF אשר מקושרים לשרת מדיניות, בחר [Specify PDF File]‏   הזן את שם המשתמש של שרת המדיניות ב- [Policy Server User Name] ואת סיסמת שרת המדיניות ב- [Policy Server Password].
כדי להדפיס את קובץ ה-PDF שאסור להדפסה, או כדי להדפיס קובצי PDF שמאפשרים רק הדפסה ברזולוציה נמוכה ברזולוציה גבוהה, הזן את הסיסמה הראשית.
בהתאם לגודל הנייר הנבחר, יתכן שקובצי PDF/XPS יבוטלו במהלך ההדפסה.
5
לחץ על [Start Printing].
ההדפסה תתחיל.
אין ללחוץ על [Start Printing] שוב ושוב במהלך העברת קבצים. אחרת, יתכן כשל בקובץ והקובץ לא יועבר.
כתלות בנתונים, ייתכן שההדפסה לא תתבצע כהלכה.
אם הדפסה על ידי Direct Print אינה אפשרית או יש סטיה במיקום ההדפסה, פתיחת הקבצים דרך היישום ושימוש במנהל ההדפסה יוכל לאפשר הדפסה כראוי.
A138-07R