<הגדרות ניהול>

ציין את ההגדרות להפעלה ולניהול המכשיר, כולל ניהול משתמשים וחומרה והגדרות האבטחה.

<ניהול משתמשים>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>
ציין את ההגדרות לניהול משתמשי המכשיר.

<ניהול התקנים>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>
ציין את ההגדרות לניהול חומרה וציוד אופציונלי.

<רישיון/אחר>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>
ציין את ההגדרות לרישום רישיונות ועבור התוכנה שבה ניתן להשתמש במכשיר.

<ניהול נתונים>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>
ציין את ההגדרות לניהול נתונים, כולל כיצד לייבא, לייצא ולאתחל נתוני הגדרות.

<הגדרות אבטחה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>
ציין את ההגדרות לשיפור אבטחת המכשיר.
A138-0JY