<מסנן כתובות IPv6>

ציין את ההגדרות לסינון כתובות IPv6.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<מסנן יוצא>

 (הגדרות/רישום)‏ <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות חומת אש>‏ <מסנן כתובות IPv6>
ציין את המסנן היוצא. ציון כתובות IP בהגדרות של חומת אש
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסנן יוצא>
‏<שימוש במסנן>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<מדיניות ברירת מחדל>:‏ <הרשה>,‏ <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 16 כתובות IPv6), <פרטים/עריכה>,‏ <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום>
<כתובת יחידה> (<כתובת>), <קידומת כתובת> (<קידומת IPv6>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה>(<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון>(<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<פרטים/עריכה>
<כתובת יחידה> (<כתובת>), <קידומת כתובת> (<קידומת IPv6>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה>(<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון>(<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (0 עד 1 עד 128)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<מסנן נכנס>

 (הגדרות/רישום)‏ <העדפות>‏ <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>‏  <מסנן כתובות IPv6>
ציין את המסנן הנכנס. ציון כתובות IP בהגדרות של חומת אש
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסנן נכנס>
‏<שימוש במסנן>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<מדיניות ברירת מחדל>:‏ <הרשה>,‏ <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 16 כתובות IPv6), <פרטים/עריכה>,‏ <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום>
<כתובת יחידה> (<כתובת>), <קידומת כתובת> (<קידומת IPv6>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה> (<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון> (<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<פרטים/עריכה>
<כתובת יחידה> (<כתובת>), <קידומת כתובת> (<קידומת IPv6>,‏ <אורך קידומת>), <מספר יציאה> (<אל תציין>,‏ <ציון>)
<ציון> (<מספר יציאה>): <הוספה>,‏ <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אורך קידומת> (0 עד 1 עד 128)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<אפשר תמיד שליחה/קבלה בעזרת ICMPv6>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>‏  <מסנן כתובות IPv6>
ציין אם להשתמש לאפשר תמיד תקשורת ICMPv6.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אפשר תמיד שליחה/קבלה בעזרת ICMPv6>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
A138-0FF