<מסנן כתובות MAC>

ציין את ההגדרות לסינון כתובות MAC.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<מסנן יוצא>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>‏  <מסנן כתובות MAC>
ציין את המסנן היוצא. ציון כתובות MAC בהגדרות חומת אש
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסנן יוצא>
‏<שימוש במסנן>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<מדיניות ברירת מחדל>:‏ <הרשה>,‏ <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 100 כתובות Mac), <עריכה>,‏ <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<מסנן נכנס>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות חומת אש>‏  <מסנן כתובות MAC>
ציין את המסנן הנכנס. ציון כתובות MAC בהגדרות חומת אש
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסנן נכנס>
‏<שימוש במסנן>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<מדיניות ברירת מחדל>:‏ <הרשה>,‏ <דחייה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום> (עד 100 כתובות Mac), <עריכה>,‏ <מחיקה>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
A138-0FH