הגדרה באמצעות מדריך ההתקנה

כאשר המכשיר מופעל בפעם הראשונה (הפעלת המכשיר), ההגדרה ההתחלתית של המכשיר מתחילה באופן אוטומטי. ניתן להתאים את ההגדרות הבסיסיות הדרושות לצורך שימוש במכשיר. ניתן לקבוע את ההגדרה הבסיסית בהתאם לכל אחד מהמסכים, או ללחוץ על אחד הקישורים כדי להציג את הדף המתאים ולראות את הפרטים.
ייתכן שיחלוף זמן מה עד שההגדרה תוצג.
שלב 1
ציין את השפה ואת פריסת המקלדת.
בחר את השפה שתוצג על גבי המסכים. בהתאם לשפה, ניתן לשנות את הפריסה של המקלדת המוצגת לצורך הזנת התווים.
שלב 2
בדוק את הגדרות הנייר.
ודא שהנייר שנטען במקור הנייר מוגדר כהלכה.
אם אינך מחובר בתור מנהל, המשך לשלב 11.
שלב 3
היכנס כמנהל.
בצע כניסה מאומתת כדי לקבוע את תצורת ההגדרות המצריכות הרשאות מנהל.
ניתן לדלג על ההגדרות שדורשות הרשאות מנהל ולעבור לשלב הבא על ידי לחיצה על <דלג>. במקרה זה, המשך לשלב 11.
שלב 4
ציין את הגדרות האימות של המשתמש.
כדי לשפר את האבטחה של המכשיר, השתמש במכשיר באמצעות מערכת שמשתמשת באימות משתמשים.
מערכת זו מוגדרת כדי לעשות שימוש באימות משתמש בתור שירות התחברות. למידע נוסף, יש לעיין בסעיף קביעת תצורה של הגדרות ניהול אימות בהתאמה אישית.
שלב 5
הגדרת התאריך והשעה.
הגדר את התאריך והשעה במכשיר.
שלב 6
הגדר את שיטת ההתחברות לרשת.
קבע את השיטה לחיבור המכשיר לרשת.
שלב 7
הגדר את כתובת ה-IP.
ציין את ההגדרות לחיבור הרשת.
שלב 8
ציין הגדרות DNS.
ציין את כתובת שרת ה-DNS, שם מארח עבור DNS, ושם תחום של DNS.
שלב 9
ציין הגדרות Proxy.
ציין את ההגדרות הדרושות כדי לעשות שימוש ב-Proxy.
שלב 10
ציין את הגדרות הפקס.
ציין את ההגדרות הדרושות כדי לעשות שימוש בפונקציית הפקס.
אם אין פונקציית פקס במכשיר, המשך לשלב 11.
שלב 11
בצע כוונון מעבר הדרגתי באופן אוטומטי.
כוונן את המעבר ההדרגתי לקבלת הדפסות ברורות.
ההליך משתנה בהתאם למכשיר. למידע אודות כוונון מעבר הדרגתי באופן אוטומטי, ראה כוונון מעבר הדרגתי.
שלב 12
הדפס דוח.
ניתן להדפיס את רשימת משתמשי הרשת, רשימת הנתונים של המשתמשים בפקס, ורשימת ערכים מכווננים.
שלב 13
השלמת מדריך ההתקנה.
לאחר השלמת מדריך ההתקנה, הפעל מחדש את המכשיר כדי להחיל את ההגדרות.
אם אינך מעוניין להשתמש במדריך ההתקנה, לחץ על <סיום מדריך התקנה> בשלב 1.
ניתן ללחוץ על  (הגדרות/רישום) כדי לקבוע הגדרות בנפרד שהתצורה שלהן נקבעה במדריך ההתקנה במועד מאוחר יותר.

הפעלת מדריך ההתקנה מאוחר יותר

לא ניתן להפעיל את מדריך ההתקנה במקרים הבאים.
אם הוגדר אימות המשתמש או אימות מזהה מחלקה.
אם הוגדר אימות מזהה מחלקה.
אם מבוצע אימות באמצעות כרטיס.
 (הגדרות/רישום)‏ <הגדרות ניהול>‏ <רישיון/אחר>‏ <הפעל את מדריך ההתקנה>‏ <התחל>
אם תפעיל את מדריך ההתקנה מאוחר יותר ותבצע כניסה כמנהל, לא יוצג שלב 3. המשך לשלב 4.
A138-02E