הגדרה

הגדרת סביבת השימוש נדרשת לפני השימוש בפונקציות המכשיר. תחילה, בדוק את רצף הפעולות הנדרש כדי להשלים את ההתקנה ולאחר מכן בצע את ההגדרה בפועל. ההכנות הדרושות לפני שימוש

מנהלים ומשתמשים כלליים

כדי לנהל את המכשיר, מומלץ לבנות מערכת שבה אדם אחד ממונה כמנהל ושבה משתמשים כלליים מפעילים את המכשיר תחת ניהולו של המנהל. המנהלים קובעים את הכללים לשימוש במכשיר ומפעילים הגדרות חשובות כגון רשתות ואבטחה. המנהלים מגדירים את מאפייני הכניסה עבור כל משתמש לפי הצורך.
קביעת תצורה של ההגדרות ההתחלתיות של המכשיר (מדריך ההגדרה)
ניתן לקבוע בקלות את תצורת ההגדרות ההתחלתיות הדרושות לשימוש במכשיר, כגון תאריך ושעה, ורשתות, על ידי ביצוע ההוראות המופיעות על המסך. הגדרה באמצעות מדריך ההתקנה
A138-029