הדפסת קבצים במדיית זיכרון

גם כשהמכשיר אינו מחובר למחשב, או מנהל המדפסת אינו מותקן במחשב, ניתן להדפיס קבצים השמורים במדיית הזיכרון מהמכשיר.
1
לחץ על <גישה לקבצים מאוחסנים>.המסך <בית>
אם <בחירת אפשרות בעת חיבור מדיית זיכרון> מוגדר כ- <מופעל>, מוצג קיצור דרך ל- <הדפסה ממדיית זיכרון> בעת הוספת מדיית הזיכרון. הקש על <הדפסה ממדיית זיכרון> והמשך לשלב 3. <בחירת אפשרות בעת חיבור מדיית זיכרון>הוספה של מדיית זיכרון
2
לחץ על <מדיית זיכרון>.
3
בחר את מדיית הזיכרון הרצויה.
למידע אודות פריטים על המסך והוראות לגבי אופן השימוש בהם, ראה עבודה עם קבצים ותיקיות במדיית זיכרון.
4
בחר קובץ ולחץ על <הדפסה>.
אם תבחר בקובצי PDF או XPS, המשך לשלב 6.
ניתן לבחור ולהדפיס עד 6 קבצים באותה מדיית זיכרון בו זמנית.
5
בחר את מקור הנייר, ולחץ על <אישור>.
6
הזן את מספר ההדפסות באמצעות מקשי הספרות.
אם תבחר מספר קבצים בשלב 4, לחץ על <שינוי מס' עותקים> והזן את מספר ההדפסות.
7
ציין את הגדרות ההדפסה בהתאם לצורך.
להגדרות הדפסה, ראה הגדרות מסך ופעולות לשמירת קבצים מודפסים.
כדי להדפיס קובץ מוגן בסיסמה, לחץ על <אפשרויות>‏  <סיסמה לפתיחת מסמך>‏  <סיסמת הצפנה> או על <סיסמת מדיניות>, הזן את הסיסמה ולחץ על <אישור>. כדי להדפיס את קובץ ה-PDF שאסור להדפסה, או כדי להדפיס קובצי PDF שמאפשרים רק הדפסה ברזולוציה נמוכה ברזולוציה גבוהה, הזן את הסיסמה הספציפית.
אם תבחר <‏‏התחל הדפסה> בלי להזין סיסמה, יוצג מסך להזנת סיסמה אם הקובץ מוגן בסיסמה מוצפנת.
8
לחץ על <‏‏התחל הדפסה>.
ההדפסה תתחיל.
כדי לבטל את ההדפסה, לחץ על <ביטול>‏  <כן>.
A138-099