עבודה עם קבצים ותיקיות במדיית זיכרון

ניתן ליצור תיקיות ולמחוק קבצים השמורים במדיית זיכרון מהמכשיר. לדוגמה, ניתן לשמור קובץ שנוצר במחשב במדיית זיכרון, ולמחוק אותו מהמכשיר לאחר ההדפסה.
1
לחץ על <גישה לקבצים מאוחסנים>.המסך <בית>
2
לחץ על <מדיית זיכרון>.
3
בחר את מדיית הזיכרון הרצויה.
<למעלה>
לחץ כדי לעבור לרמה העליונה מהנוכחית.
<בדיקת פרטי מדיה>
מאפשר לך לבדוק את המספר הסידורי ואת המקום הפנוי במדיית הזיכרון.
לחץ על מנת להסיר את מדיית הזיכרון. חשוב ללחוץ על לחצן זה להסרת מדיית הזיכרון. להוראות על אופן ההסרה, ראה הסרת מדיית הזיכרון.
4
הפעלת מסמכים ותיקיות
קבצים ותיקיות שנשמרו
מראה האם קבצים ותיקיות נבחרו, סמלים שמציינים את סוג הקובץ או תיקיה, שמות, גודל קבצים, ותאריכים/שעות שנשמרו.
לחץ על <שם> או על <תאריך/שעה> כדי למיין את רשימת הקבצים והתיקיות לפי שם או תאריך/שעה בסדר עולה () או יורד ().
אם בעת ההתחברות נעשה שימוש בניהול אימות בהתאמה אישית, נשמר תנאי המיון האחרון. רשימת פריטים הניתנים להתאמה אישית
בעת בחירת הקבצים, סמלים ממוספרים מוצגים עבור כל קובץ, לפי הסדר הנבחר. אם אתה מדפיס מספר קבצים בו זמנית, הם מודפסים באותו סדר.
מספר הקבצים שנבחרו
מציג את מספר הקבצים באותה בחירה.
<הדפסה>
מדפיס את הקבצים. הדפסת קבצים במדיית זיכרון
<פעולות תיקייה>
יש ללחוץ עליו במקרים הבאים.
בעת בדיקת <פרטים> עבור תיקיה קיימת ברמה המוצגת
בעת <יצירת תיקייה> ברמה המוצגת.
ניתן לבדוק את הפריטים הבאים ב-<פרטים>. ניתן גם ללחוץ על <שינוי שם של תיקיה> כדי לשנות את שם התיקיה.
שם תיקייה
מיקום
מעודכן
<הצגת תמונה>
מציג תמונה בתצוגה מקדימה של קובץ ניתן גם להדפיס לאחר בדיקת התמונה בתצוגה מקדימה ולמחוק את הדפים המיותרים.
<ניקוי בחירה>
בטל את הבחירה של כל הקבצים שנבחרו תחת .
<עריכת קובץ>
לחץ על מנת להציג את התפריט להוספת קובץ או הצגת הפרטים, למחיקה או לשינוי השם של הקובץ הנבחר.
ניתן ללחוץ על <פרטים> כדי להציג את הפריטים הבאים. ניתן גם ללחוץ על <שינוי שם קובץ> לשינוי שם הקובץ.
שם קובץ
מיקום
סוג קובץ
גודל
מעודכן

הצג לחצן החלפה

לחץ על <עד/מעלה> כדי לעבור לרמה העליונה מהנוכחית. כדי לעדכן את התכנים של המסך המוצג, לחץ על .
כדי לשנות שם של קובץ
כדי להציג תמונה בתצוגה מקדימה של קובץ
כדי לבדוק מידע מפורט אודות קובץ מסוים
כדי למחוק קובץ
כדי לסרוק ולשמור קבצים
כדי ליצור תיקיה
כדי לשנות שם של תיקיה
כדי לבדוק מידע מפורט אודות תיקיה מסוימת
A138-098