בעיות אבטחה

ההגדרות ב-<הגדרות/רישום> לא משוחזרות אף שתיבת הסימון לא מסומנת בהגדרות מדיניות האבטחה.

פריטים ששונו ההגדרות מדיניות האבטחה לא משוחזרים רק על ידי ביטול הבחירה בתיבת הסימון. בטל את הסימון בתיבת הסימון ושנה את ההגדרות המתאימות בלחצן (הגדרות/רישום) או מ-<הגדרות/רישום> בממשק משתמש מרוחק.
פריטים הקשורים להגדרת מדיניות האבטחה

לא ניתן לייבא הגדרות של מדיניות אבטחה.

האם הגדרת סיסמת מדיניות אבטחה שונה מהתקן המקור? הסירו את הסיסמה בהתקן היעד או הגדר את אותה סיסמה כמו בהתקן המקור.
שימוש בסיסמה להגנה על הגדרות מדיניות האבטחה

מסך הזנת סיסמת אבטחת מנהל המערכת מוצג למרות שלא מוגדרת סיסמה.

אם אתה מייבא הגדרות של מדיניות אבטחה, אותה הסיסמה מוגדרת להתקן היעד אם מוגדרת סיסמת מדיניות אבטחה בהתקן המקור. בדוק את הסיסמה בהתקן המקור.
A138-0L7