کپی کردن هم‌زمان اسناد اصلی که جداگانه اسکن شده‌اند (Job Build)

حتی اگر تعداد زیادی سند اصلی دارید که باید با هم در تغذیه کننده گذاشته شوند، می‌توانید اسناد اصلی را به طور مجزا اسکن کنید و سپس به صورت یک دسته سند کپی کنید. اسناد اصلی اسکن شده با تغذیه کننده و صفحه شیشه‌ای نیز می‌توانند یکباره کپی شوند.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options‎> را در صفحه "ویژگی‌های اصلی کپی کردن" فشار دهید. صفحه ویژگی‌های اصلی کپی
4
<Job Build‎>‏  <Close‎> را فشار دهید.
5
برای اسکن اسناد اصلی،  (Start) را فشار دهید.
هنگامی که اسکن کامل شد، صفحه‌ای ظاهر می‌شود که از شما می‌خواهد که سند بعدی را اسکن کنید.
6
سند اصلی بعدی را قرار دهید و  (Start‎) را برای اسکن سند اصلی فشار دهید.
این مرحله را تکرار کنید تا اسکن همه اسناد اصلی تمام شود.
برای تغییر تنظیمات اسکن، <Change Settings> را فشار دهید.
عملکردهای زیر می‌توانند در <Change Settings> استفاده شوند: لازم است تنظیمات اسکن ضروری را از قبل انجام دهید چون نمی‌توانید در حالت Job Build، عملکردهای دیگر را تغییر دهید.
<Select Color>
<Copy Ratio>
<‎2-Sided Original>
<Density>
<Original Type>
اگر حالت <N on 1‎ > را همراه با حالت "ساخت کار" مشخص کنید، نمی‌توانید <Select Color‎>،‏ <Copy Ratio‎> و <Density‎> را در <Change Settings‎> تغییر دهید.
7
روی <Start Copying> فشار دهید.
کپی شروع می‌شود.
A136-05J