تنظیم درجه‌بندی رنگ

اگر بازتولید درجه‌بندی رنگ به‌اندازه‌ای ضعیف باشد که درجه‌بندی رنگ در تصویر چاپ‌شده یا کپی‌شده به‌طور قابل‌توجهی با داده‌های چاپ یا سند اصلی تفاوت داشته باشد، تنظیمات درجه‌بندی رنگ (کالیبراسیون) می‌تواند مشکل را بهبود ببخشد. دو نوع تنظیمات وجود دارد: تنظیم کامل و تنظیم سریع.
انجام مکرر کالیبراسیون می‌تواند باعث کاهش عمر کارتریج تونر شود.
اجرای کالیبراسیون زمانی که سطح تونر کم است، ممکن است اثری منفی روی تعادل رنگ بگذارد. اگر این علامت را مشاهده کردید، توصیه می‌شود کارتریج تونری را که کم است تعویض کنید.
بررسی سطح تونر باقیمانده
اگر تونر کافی نباشد، ممکن است تنظیمات به طور مؤثر انجام نشود.
اگر دستگاه بدون اینکه یک‌بار <Full Adjust> یا <Quick Adjust> را اجرا کرده باشید در حال کار کردن است، شاید پس از روشن شدن کمی طول بکشد تا اولین برگ چاپ شود.
بسته به تغییرات محیط و شرایطی که دستگاه در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، تنظیم درجه‌بندی (کالیبراسیون) به‌طور خودکار در دستگاه انجام می‌شود.

تنظیم کامل

درجه‌بندی رنگ تصویر را با دقت اصلاح کنید و قابلیت بازتولید را حین چاپ بهینه سازی نمایید. اطلاعات بهینه سازی شده تا اصلاح دقیق بعدی حفظ می‌شود.
می‌توانید از کاغذهایی با اندازه‌ها و انواع زیر استفاده کنید.
اندازه: A4،‏ LTR
نوع: ساده 1 تا 2، بازیافتی 1 تا 2
1
 (Settings/Register‎)‏  <Adjustment/Maintenance‎>‏ <Adjust Image Quality‎>‏ <Auto Adjust Gradation‎> را فشار دهید.
2
نوع تتظیم را انتخاب کنید، و <Full Adjust> را فشار دهید.
3
منبع کاغذ را انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
4
روی <Start Printing> فشار دهید.
یک صفحه آزمایشی چاپ می‌شود.
5
صفحه آزمایشی را اسکن کنید.
1
صفحه آزمایشی را روی صفحه شیشه‌ای قرار دهید.
صفحه آزمایشی را به گونه‌ای که در دستورالعمل روی صفحه نشان داده شده است، قرار دهید.
2
تغذیه کننده را ببندید و <Start Scanning‎> را فشار دهید.
دستگاه شروع به اسکن کردن صفحه آزمایشی می‌کند.
3
تغذیه کننده را باز کرده، و صفحه آزمایشی را بردارید.
4
مراحل 4 (<Start Printing> را فشار دهید) و 5 (صفحه آزمایشی را اسکن کنید) بالا را برای تنظیم کامل تکرار کنید.
بعد از دنبال کردن دستورالعمل‌های روی صفحه برای خروجی گرفتن و چندین مرتبه اسکن کردن صفحه آزمایشی، تنظیم کامل تکمیل می‌شود.

تنظیم سریع

این تنظیم وضعیت بهینه‌ای را که از طریق <Full Adjust> به دست آمده است، حفظ می‌کند. اگر نتیجه این تنظیم رضایت بخش نبود، <Full Adjust> را اجرا کنید.
1
 (Settings/Register
)‏  <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>‏ <Auto Adjust Gradation> را فشار دهید.
2
کاغذ مورد نظر برای تنظیم را انتخاب کنید، و <Quick Adjust> را فشار دهید.
3
روی <Start> فشار دهید.
A136-0KL