بررسی تعداد برگه‌ها برای کپی/چاپ/فاکس/اسکن

روی نمایشگر صفحه لمسی، می‌توانید تعداد کل صفحات برای کپی کردن، ارسال فاکس، اسکن و چاپ کردن را بررسی کنید.
1
کلید [اطلاعات شمارنده/دستگاه] را فشار دهید.
پنل کنترل
2
تعداد کل برگه‌های کپی شده، اسکن شده و چاپ شده را بررسی کنید.
اگر می‌خواهید تعداد کل برگه‌هایی که اسکن و ارسال شده اند را بررسی کنید، <Check Send/Fax Counter> را فشار دهید.
می‌توانید لیستی را چاپ کنید که تعداد برگه‌های استفاده شده برای کپی، چاپ و اسکن کردن و ارسال فاکس را نشان می‌دهد.
همچنین می‌توانید اطلاعات شمارنده را برای هر AddOn بررسی کنید. <Check AddOn Counter> را روی صفحه در مرحله 2 فشار دهید. اگر <Device Info./Other>‏ <Check Device Configuration> روی همان صفحه را فشار دهید، می‌توانید گزینه‌های نصب شده در این دستگاه را بررسی کنید.
برای کسب اطلاعات در مورد شرایط شمارش، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره <Monitoring Service>، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
A136-0EW