چاپ کردن با AirPrint

می‌توانید از iPad،‏iPhone،‏iPod touch یا Mac بدون استفاده از درایور چاپگر، چاپ کنید.
موارد مورد نیاز سیستم
برای چاپ با AirPrint به یکی از دستگاه‌های Apple زیر نیاز است.
iPad (همه مدل‌ها)
iPhone (نسخه 3GS یا جدیدتر)
iPod touch (نسل سوم یا جدیدتر)
Mac (OS X 10.7 یا جدیدتر)*1
*1 OS X 10.9 یا جدیدتر وقتی از اتصال USB استفاده می‌شود
محیط شبکه ای
یکی از محیط‌های زیر لازم است.
محیطی که دستگاه Apple و دستگاه به LAN مشابه وصل باشند
محیطی که دستگاه Apple و دستگاه مستقیم وصل باشند
محیطی که Mac از طریق USB به دستگاه وصل باشد

چاپ از iPad ،iPhone یا iPod touch

1
مطمئن شوید که دستگاه روشن و به دستگاه Apple وصل است.
برای اطمینان از این مورد، به تنظیم محیط شبکه مراجعه کنید.
برای اطلاعات مربوط به اتصال مستقیم، به اتصال مستقیم مراجعه کنید.
2
در برنامه روی دستگاه Apple، روی  ضربه بزنید تا گزینه‌های منو نشان داده شوند.
3
روی [Print] ضربه بزنید.
4
این دستگاه را از [Printer] انتخاب کنید.
چاپگرهای متصل به شبکه در اینجا نشان داده می‌شوند. در این مرحله، این دستگاه را انتخاب کنید.
صفحه انتخاب دستگاه در [Printer] در برنامه‌هایی که از AirPrint پشتیبانی نمی‌کنند، نشان داده نمی‌شود. در این مورد، چاپ انجام نمی‌شود.
5
در صورت نیاز، تنظیمات چاپ را تعیین کنید.
تنظیمات موجود و اندازه‌های کاغذ بسته به برنامه‌ای که از آن استفاده می‌کنید فرق دارد.
6
روی [Print] ضربه بزنید.
چاپ شروع می‌شود.
بررسی وضعیت چاپ
در مدت چاپ، دکمه Home دستگاه Apple را دو بار فشار دهید روی [Print] ضربه بزنید.

چاپ از Mac

1
مطمئن شوید که دستگاه روشن و به Mac وصل است.
برای اطمینان از این مورد، به تنظیم محیط شبکه مراجعه کنید.
2
در دستگاه Mac، دستگاه را در [System Preferences]‏ [Printers & Scanners] اضافه کنید.
اگر دستگاه قبلاً برای اسکن یا ارسال فاکس افزوده شده است، به این کار نیازی نیست.
3
سندی در برنامه‌ای باز کنید و کادر محاوره چاپ را نشان دهید.
نحوه نمایش کادر محاوره چاپ برای هر برنامه فرق دارد. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه دستورالعمل برنامه‌ای که در حال استفاده از آن هستید مراجعه کنید.
4
دستگاه را از کادر محاوره چاپ انتخاب کنید.
چاپگرهای افزوده شده به Mac نشان داده می‌شوند. در این مرحله، این دستگاه را انتخاب کنید.
5
در صورت نیاز، تنظیمات چاپ را تعیین کنید.
تنظیمات موجود و اندازه‌های کاغذ بسته به برنامه‌ای که از آن استفاده می‌کنید فرق دارد.
6
روی [Print] کلیک کنید.
چاپ شروع می‌شود.
می‌توانید مشخص کنید که در صورت عدم انجام چاپ طبق انتظارتان به دلیل وجود مشکل در داده‌های چاپ، آیا صفحه خطا در صفحه کنترل نمایش داده شود یا خیر. برای اطلاع از جزئیات به <Display Errors for AirPrint> مراجعه کنید.
A136-09R