چاپ اسناد ثبت‌شده (Print Template)

می‌توانید تصاویر و اسنادی را که از قبل ثبت شده‌اند چاپ کنید. با ثبت الگوهای اسناد پرکاربرد می‌توانید هنگام نیاز به‌آسانی آن‌ها را چاپ کنید.

ثبت/ویرایش اسناد

1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2

روی [Settings/Registration] در صفحه پورتال کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Printer]‏  [Print Template] کلیک کنید.
4
روی [Add Button] کلیک کنید.
برای تغییر تنظیمات در یک دکمه، روی نام دکمه کلیک کنید.
برای حذف یک دکمه، روی [Delete] کلیک کنید.
5
اطلاعات دکمه را وارد و تنظیمات الزامی را پیکربندی کنید.
[Button Name:]
نام دکمه را وارد کنید تا در صفحه <Home> نمایش داده شود.
[Comment:]
در صورت لزوم، شرح یا یادداشتی وارد کنید.
[File to Print (PDF/JPEG):]
مشخص کنید که آیا فایل‌های PDF یا JPEG چاپ شوند یا خیر.
[Print Immediately After Button Is Pressed]
این مورد را انتخاب کنید تا پس از فشار دادن دکمه، کارها فوراً انجام شوند. برای دکمه‌هایی با این تنظیم، علامت نمایش داده می‌شود.
[Settings for Button]
تنظیمات مرتبط با چاپ، مانند تعداد کپی‌ها و چاپ دو‌طرفه را پیکربندی کنید.
اگر تنظیمات پیکربندی نشوند، چاپ بر اساس <Custom Settings> در <Printer> انجام می‌شود.
6
روی [Add] کلیک کنید.
فایل‌ها برای چاپ
حداکثر پنج سند را می‌توان ثبت کرد.
اسناد با حداکثر اندازه 48 مگابایت را می‌توان ثبت کرد.
حداقل فضای ذخیره‌سازی تضمین‌شده برای ثبت اسناد، ازجمله فضا برای نگهداری چاپ و کارهای چاپی ایمن، 4 گیگابایت است.

چاپ اسناد

1
در صفحه <Home> دکمه را برای یک سند ثبت‌شده فشار دهید.
اگر [Print Immediately After Button Is Pressed] تنظیم شده باشد، چاپ فوراً شروع می‌شود.
2
روی <Start Printing> فشار دهید.
چاپ شروع می‌شود.
چاپ فایل‌های PDF با کلمه عبور تنظیم‌شده و فایل‌هایی که نیازمند کلمه عبور هستند امکان پذیر نیست.
برای لغو کاری که در حال چاپ است، <Cancel Printing> را فشار دهید.
A136-07Y