<Maintenance>

تنظیمات برای عملکرد تمیز کردن خودکار دستگاه را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Clean Feeder>

 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>
اگر خطوطی بر روی اسناد اصلی اسکن‌شده با تغذیه‌کننده یا کاغذی که چاپ شده است دیده می‌شود، <Clean Feeder> را اجرا کنید. تمیز کردن تغذیه کننده
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Clean Feeder>
<Start>
بله
بله
خیر
خیر
-

<Clean Pressure Roller for Fixing>

 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>
اگر کاغذ چاپ شده کثیف است، <Clean Pressure Roller for Fixing> را اجرا کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Clean Pressure Roller for Fixing>
انتخاب کاغذ، <Start‎>
بله
بله
خیر
خیر
-

<Original Scanning Area Cleaning Method>

 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>
ویدیوی نحوه تمیز کردن صفحه شیشه‌ای را پخش کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Original Scanning Area Cleaning Method>
روش پاک‌سازی را نمایش می‌دهد
بله
بله
خیر
خیر
-

<Check Maintenance Method>

 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>
برای کسب اطلاعات درباره جایگزینی مواد مصرفی و خارج کردن کاغذ گیر کرده، به ویدئوی نمونه مراجعه کنید.

<Low Toner Consumption Printing Mode>

 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>
اگر قرار نیست از تونر زرد زیادی استفاده کنید، قبل از نصب کارتریج تونر زرد، این گزینه را روی <On> تنظیم کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Low Toner Consumption Printing Mode>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
خیر
Settings/Registration Basic Information
اگر این گزینه را روی <On> تنظیم کنید، ممکن است سرعت چاپ کمتر شود.

<Control Detected Condensation>

 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>
مشخص کنید که آیا می‌خواهید فرآیند پاکسازی میعان را هنگامی که میعان در داخل دستگاه شناسایی می‌شود، شروع کنید یا خیر. اگر این حالت را روی <On‎> قرار دهید، فرآیند پاکسازی میعان به صورت خودکار انجام خواهد شد.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Control Detected Condensation>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
خیر
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
‏<Jobs to Restrict When Condensation is Detected>:‏ <Only Received Jobs>،‏ <All Jobs>
حین فرآیند پاکسازی میعان، فرآیند چاپ ممکن است به درستی انجام نشود و باعث سفید ماندن کاغذ گردد.
برای حفظ تأثیر این فرآیند در پاکسازی میعان، زمانی که این حالت روی <On‎> قرار دارد، لازم است دستگاه روشن نگه داشته شود.
کارهای چاپی که در طول فرآیند پاکسازی میعان انجام می‌شوند، از طریق تنظیمات <Jobs to Restrict When Condensation is Detected‎> محدود می‌شوند.
‏<Only Received Jobs>:‏ صرفنظر از تنظیمات <Use Fax Memory Lock‎>‏/<Use I-Fax Memory Lock‎>، داده‌های فاکس/فاکس اینترنتی دریافتی در "صندوق ورودی RX حافظه" ذخیره می‌شوند چاپ آنها حین فرآیند پاکسازی میعان امکانپذیر نیست. گزارش‌هایی که در زمان مشخصی به صورت خودکار در خروجی قرار می‌گیرند، قابل چاپ نیستند.
‏<All Jobs>:‏ امکان چاپ همه داده‌های چاپ حین فرآیند پاکسازی میعان، وجود ندارد.
اگر گزینه <On‎> را انتخاب کنید و گزینه <OK‎> را فشار دهید، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که از شما می‌خواهد فوراً فرآیند پاکسازی میعان را انجام دهید. چنانچه می‌خواهید فرآیند پاکسازی میعان را فوراً شروع کنید، <Yes‎> را فشار دهید.
A136-0H2