Ποιότητα Εικόνας

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που συμβάλλουν στη δημιουργία καθαρών και ευκρινών εικόνων, όπως η υψηλής ποιότητας εκτύπωση εικόνων και οι διορθωτικές λειτουργίες.
Ρύθμιση της Ποιότητας Εκτύπωσης και Τελικής Επεξεργασίας
Αποστολή πιο ευκρινών φαξ
Μπορείτε να πετύχετε πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα εκτύπωσης χρησιμοποιώντας διορθωτικές λειτουργίες όπως η προσαρμογή διαβάθμισης και η διόρθωση πυκνότητας.
Η αναπαραγωγή μπορεί να βελτιωθεί στο άκρο όπου γίνεται η λήψη, με τον καθορισμό μιας αντίστοιχης τιμής gamma κατά την αποστολή φαξ.
A131-0LX