Πίσω όψη

Θύρα USB (για σύνδεση συσκευής USB)

Μπορείτε να συνδέετε συσκευές, όπως εξωτερικό σκληρό δίσκο στη συσκευή.
Η συσκευή μπορεί να παρέχει μέγιστη ισχύ 5 V 500 mA. Η σύνδεση συσκευής που απαιτεί περισσότερη ισχύ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα.
Η θύρα USB (για σύνδεση συσκευής USB) υποστηρίζει USB 2.0.

Θύρα USB (για σύνδεση υπολογιστή)

Συνδέστε ένα καλώδιο USB όταν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή.
Η θύρα USB (για σύνδεση υπολογιστή) υποστηρίζει USB 2.0.

Ενδεικτική λυχνία LNK

Η ενδεικτική λυχνία LNK αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, όταν η συσκευή συνδέεται σωστά σε δίκτυο.

Ενδεικτική λυχνία ACT

Η ενδεικτική λυχνία ACT αναβοσβήνει κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων.

Θύρα LAN

Συνδέστε ένα καλώδιο LAN για να συνδέσετε τη συσκευή με ενσύρματο δρομολογητή LAN, κλπ. Ρύθμιση του περιβάλλοντος δικτύου

Οπή εξαερισμού

Εξαερώνεται ο αέρας από το εσωτερικό της συσκευής, έτσι ώστε η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής να διατηρείται χαμηλή. Σημειώστε ότι η τοποθέτηση αντικειμένων μπροστά από τις θυρίδες αερισμού παρεμποδίζει τη διαδικασία αερισμού.

Υποδοχή ρεύματος

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

Ετικέτα τιμών

Στην ετικέτα αναγράφεται ο σειριακός αριθμός, ο οποίος χρειάζεται όταν υποβάλετε ερωτήματα σχετικά με τη συσκευή. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος

Υποδοχή γραμμής τηλεφώνου

Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου.

Υποδοχή εξωτερικού τηλεφώνου

Συνδέστε ένα εξωτερικό τηλέφωνο.

Υποδοχή ακουστικού

Συνδέστε το προαιρετικό ακουστικό τηλεφώνου. TELEPHONE 6 KIT
A131-00A