Δίσκος πολλαπλών χρήσεων

Επιλέξτε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων όταν θέλετε να εκτυπώσετε σε τύπο χαρτιού που δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο συρτάρι χαρτιού, όπως ετικέτες ή φάκελοι.

Οδηγοί χαρτιού

Ρυθμίστε με ακρίβεια τους οδηγούς χαρτιού σύμφωνα με το πλάτος του τοποθετημένου χαρτιού για να διασφαλίσετε ότι το χαρτί τροφοδοτείται ευθύγραμμα μέσα στη συσκευή. Πιέστε τον μοχλό απασφάλισης, ο οποίος επισημαίνεται στην εικόνα με βέλη, για να απελευθερώσετε την ασφάλιση και σύρετε τους οδηγούς χαρτιού.

Δίσκος χαρτιού

Τραβήξτε προς τα έξω τον δίσκο χαρτιού, όταν τοποθετείτε χαρτί.
A131-00F