Τοποθέτηση φακέλων

Τοποθετήστε τους φακέλους στο συρτάρι χαρτιού ή στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Όταν εκτυπώνετε σε φακέλους, για να αποτρέψετε εμπλοκή χαρτιού και ζάρες, βεβαιωθείτε ότι έχετε ισιώσει τυχόν καμπυλώσεις στους φακέλους προτού τους τοποθετήσετε. Επίσης, προσέξτε να είναι σωστός ο προσανατολισμός των φακέλων και να είναι η σωστή πλευρά προς τα επάνω.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης των φακέλων με τον σωστό προσανατολισμό, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε προτού τοποθετήσετε φακέλους. Για περιγραφή της γενικής διαδικασίας τοποθέτησης φακέλων στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, δείτε Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού.

Πριν από την τοποθέτηση φακέλων

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για την προετοιμασία των φακέλων πριν την τοποθέτηση.
Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με κόλλα στη γλώσσα τους, καθώς η κόλλα μπορεί να λιώσει λόγω της θερμότητας και της πίεσης που ασκεί η μονάδα στερέωσης.
Οι φάκελοι μπορεί να τσαλακωθούν, ανάλογα με τον τύπο φακέλου ή τις συνθήκες αποθήκευσής τους.
Μπορεί να εμφανιστούν λωρίδες στα σημεία όπου οι φάκελοι επικαλύπτονται.
1
Ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις.
Πάρτε περίπου πέντε φακέλους. Ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις και χαλαρώστε τυχόν άκαμπτες περιοχές στις τέσσερις γωνίες.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα πέντε φορές για κάθε ομάδα πέντε φακέλων.
2
Ισιώστε τους φακέλους και αφαιρέστε τυχόν αέρα από το εσωτερικό τους.
Τοποθετήστε τους φακέλους σε μια επίπεδη επιφάνεια και πιέστε τους με τα χέρια σας προς την κατεύθυνση των βελών για να αφαιρέσετε τυχόν αέρα από το εσωτερικό τους.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα πέντε φορές για κάθε ομάδα πέντε φακέλων.
3
Πιέστε προς τα κάτω και τις τέσσερις πλευρές.
Πιέστε σταθερά προς τα κάτω και τις τέσσερις πλευρές. Ειδικότερα, πιέστε προσεκτικά προς τα κάτω την πλευρά από την οποία θα τροφοδοτηθούν οι φάκελοι. Πιέστε σταθερά προς τα κάτω, έτσι ώστε το πτερύγιο να είναι επίπεδο.
Εάν το πτερύγιο δεν είναι επίπεδο, ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού. Σε περίπτωση εμπλοκής, πιέστε σταθερά και στις τέσσερις πλευρές κάθε φακέλου.
4
Ευθυγραμμίστε τους φακέλους σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισέλθει φάκελοι μέσα στα πτερύγια άλλων φακέλων.

Τοποθέτηση φακέλων στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Τοποθετήστε τους φακέλους όπως υποδεικνύεται παρακάτω, με την μπροστινή όψη των φακέλων (την όψη με την κόλλα) προς τα κάτω (συνιστάται).
Yougatanaga 3, ISO-C5, Monarch, No.10, DL
Κλείστε τα πτερύγια και τοποθετήστε τους φακέλους έτσι ώστε τα πτερύγια να βρίσκονται στην πίσω πλευρά.
Nagagata 3, Nagagata 4, Nagagata 40
Τοποθετήστε τους φακέλους έτσι ώστε τα πτερύγιά τους να βρίσκονται δεξιά.
Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού δεν υπερβαίνει τον οδηγό ορίου τοποθέτησης. Αν οι φάκελοι δεν τροφοδοτούνται σωστά, ακόμα και αν έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας, τοποθετείτε έναν-έναν τους φακέλους στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων αντί να τους τοποθετήσετε όλους μαζί.
Μην εκτυπώνετε στην πίσω όψη των φακέλων (στην όψη με την κόλλα).
Όταν εκτυπώνετε φακέλους, να τους αφαιρείτε κάθε φορά που συσσωρεύονται 10 φάκελοι στο δίσκο εξόδου.
A131-00X