Ακύρωση αντιγραφής

Μπορείτε να ακυρώσετε την αντιγραφή κατά τη σάρωση πρωτοτύπων ή να ακυρώσετε εργασίες αντιγραφής σε αναμονή.

Ακύρωση αντιγραφής κατά τη σάρωση

Κατά τη σάρωση πρωτοτύπων, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Πατήστε <Άκυρο> για να ακυρώσετε την αντιγραφή.
Εάν πατήσετε  (Διακοπή) στον πίνακα ελέγχου ενώ εμφανίζεται η οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής, η εργασία αντιγραφής διακόπτεται και εμφανίζεται το μήνυμα <ΣτοπΕπιλέξτε εργασία αντιγραφής για ακύρωση.> καθώς και η λίστα εργασιών αντιγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε την εργασία αντιγραφής από τη λίστα και να ακυρώσετε την εργασία πατώντας <Άκυρο>.
Εάν συνδεθείτε με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης και, στη συνέχεια, αποσυνδεθείτε αφού έχετε πατήσει το  (Διακοπή) στον πίνακα ελέγχου για να εμφανίσετε το μήνυμα <ΣτοπΕπιλέξτε εργασία αντιγραφής για ακύρωση.> και τη λίστα εργασιών αντιγραφής, ακυρώνεται η τελευταία εργασία που εκτέλεσε ο αποσυνδεδεμένος χρήστης και συνεχίζονται οι υπόλοιπες εργασίες.

Ακύρωση εργασίας αντιγραφής σε αναμονή

1
Πατήστε  (ΈλεγχοςΚατάστ).
2
Πατήστε <Αντιγραφή/Εκτύπωση>  <Κατάστ. Εργασίας>.
3
Επιλέξτε <Αντιγραφή> από την αναδιπλούμενη λίστα και εμφανίστε τις εργασίες αντιγραφής σε αναμονή.
4
Επιλέξτε την εργασία αντιγραφής που θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε <Άκυρο>.
Εάν πατήσετε <Λεπτο- μέρειες>, θα εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες, όπως ο αριθμός αντιγράφων και το αναγνωριστικό τμήματος.
5
Πατήστε <Ναι>.
Η εργασία αντιγραφής τερματίζεται.
6
Πατήστε <Κλείσιμο>.
Εάν πατήσετε  (Διακοπή) στον πίνακα ελέγχου ενώ βρίσκονται σε αναμονή εργασίες αντιγραφής, όλες οι εργασίες αντιγραφής διακόπτονται και εμφανίζεται το μήνυμα <ΣτοπΕπιλέξτε εργασία αντιγραφής για ακύρωση.> καθώς και η λίστα εργασιών αντιγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε μια εργασία αντιγραφής από τη λίστα και να ακυρώσετε την εργασία πατώντας <Άκυρο>. Αν θέλετε να συνεχίσετε την αντιγραφή, πατήστε <Συνέχεια Αντιγρ.>.
A131-056