Βασικές διαδικασίες αντιγραφής

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις βασικές διαδικασίες αντιγραφής.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
Εάν η <Αυτόματη Σελιδοποίηση> έχει ρυθμιστεί σε <On>, η λειτουργία Σελιδοποίησης ρυθμίζεται αυτόματα όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα στον τροφοδότη. <Αυτόματη Σελιδοποίηση>
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Εισάγετε τον αριθμό αντιγράφων με τα αριθμητικά πλήκτρα στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη Βασικών Λειτουργιών Αντιγραφής
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής, όπως απαιτείται.
Επιλογή έγχρωμης ή ασπρόμαυρης αντιγραφής
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση αντιγράφων
Επιλογή χαρτιού αντιγραφής
Αντιγραφή 2-Όψεων
Προσαρμογή ποιότητας εικόνας των αντιγράφων
Καθορισμός του προσανατολισμού του πρωτοτύπου
Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις πριν εκτελέσετε αντιγραφή
5
Πατήστε  (Έναρξη).
Ξεκινάει η αντιγραφή.
Για να ακυρώσετε την αντιγραφή, πατήστε <Άκυρο> ή  (Διακοπή). Ακύρωση αντιγραφής
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα <Πατήστε [Έναρξη] για σάρωση επόμενου πρωτοτύπου.>
Προγραμματισμός εργασίας αντιγραφής
Η σάρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων, ακόμη και αν η συσκευή προετοιμάζεται για εκτύπωση ή εκτελεί εκτύπωση. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται «Προγραμματισμός εργασίας αντιγραφής». Για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε προγραμματισμό εργασίας αντιγραφής ενώ εμφανίζεται η οθόνη εκτύπωσης ή αναμονής, πατήστε <Κλείσιμο>, καθορίστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής με τον συνήθη τρόπο και πατήστε  (Έναρξη).
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 50 προγραμματισμένες εργασίες αντιγραφής, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας εργασίας. Οι επείγουσες εργασίες αντιγραφής δεν προσμετρώνται σ' αυτό το όριο.
A131-055