Επιλογή τύπου πρωτοτύπου προς αντιγραφή

Μπορείτε να επιλέξετε τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας για το αντίγραφο, ανάλογα με τον τύπο του πρωτοτύπου, όπως τα πρωτότυπα μόνο με χαρακτήρες ή περιοδικά με φωτογραφίες.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη Βασικών Λειτουργιών Αντιγραφής
4
Πατήστε <Τύπος Πρωτοτύπου>.
5
Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοτύπου.
Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πρωτοτύπου, ανατρέξτε στην οθόνη Βοήθειας που εμφανίζεται όταν πατήσετε το στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.
Για την προσαρμογή του επιπέδου προτεραιότητας κατά την επεξεργασία κειμένου/φωτογραφίας, πατήστε <Ρύθμιση Επιπέδου> επιλέξτε <Προτεραιότ. Κειμένου> ή <Προτεραιότ. Φωτογραφίας>.
Για λεπτά, ασπρόμαυρα πρωτότυπα όπως οι εφημερίδες, συνιστάται να καθορίσετε τις επιλογές <Επιλογές>  <Πυκνότητα>  <Πυκνότητα Φόντου>  <Αυτ.>. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής
6
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε  (Έναρξη).
Ξεκινάει η αντιγραφή.
A131-058