Επανατοποθέτηση της συσκευής

Η συσκευή είναι βαριά. Φροντίστε να ακολουθήσετε τις παρακάτω διαδικασίες, για να αποφύγετε τραυματισμό κατά τη μετακίνηση της συσκευής. Επίσης, για να επιβεβαιώσετε τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν ξεκινήσετε τη μεταφορά, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας που συνοδεύουν τη συσκευή.
Εάν η συσκευή πρόκειται να μεταφερθεί σε άλλο χώρο, ή να μεταφερθεί για αφαίρεση κ.λπ., ακολουθήστε τα παρακάτω μέτρα για να αποφύγετε ζημιές και σφάλματα κατά τη μεταφορά:
Αφαιρέστε τις κασέτες γραφίτη.
Συσκευάστε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία (κουτί) χρησιμοποιώντας τα υλικά συσκευασίας.
1
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον υπολογιστή.
Απενεργοποίηση της συσκευής
2
Αποσυνδέστε τα καλώδια από τη συσκευή με αριθμητική σειρά, όπως φαίνεται παρακάτω.
Εάν τα καλώδια με «*» είναι συνδεδεμένα ή όχι εξαρτάται από το περιβάλλον σας.
Εάν έχετε συνδέσει στη συσκευή ένα προαιρετικό ακουστικό τηλεφώνου, βγάλτε το από τη βάση του.
 Φις καλωδίου ρεύματος
 Καλώδιο ρεύματος
 Καλώδιο LAN*
 Καλώδιο USB*
 Συσκευή USB*
 Ακουστικό*
 Εξωτερικό τηλέφωνο*
 Καλώδιο τηλεφώνου*
3
Εάν μεταφέρετε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση, αφαιρέστε την κασέτα γραφίτη. Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη
4
Κλείστε όλα τα ανοιχτά καλύμματα και μετακινείστε τη συσκευή σε μια νέα τοποθεσία.
Η συσκευή είναι βαριά (Προδιαγραφές Υλικού). Δείξτε προσοχή κατά τη μετακίνησή της.
Χρησιμοποιήστε τις λαβές στις δύο πλευρές της συσκευής. Έχετε υπόψη ότι χρειάζονται τουλάχιστον δύο άτομα για να τη μεταφέρουν.
Εάν ο προαιρετικός τροφοδότης χαρτιού ή η βάση της κασέτας είναι συνδεδεμένα στη συσκευή.
Ξεκλειδώστε τον τροφοδότη χαρτιού ή τη βάση της κασέτας προτού ανασηκώσετε τη συσκευή και μεταφέρετέ τα ξεχωριστά.
5
Τοποθετήστε προσεκτικά τη συσκευή στη νέα τοποθεσία.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της συσκευής μετά τη μεταφορά της, ανατρέξτε στον Οδηγός Διαμόρφωσης. Εγχειρίδια και τα περιεχόμενά τους
A131-01H