Προσαρμογή μεγέθους εικόνας

Εάν το μέγεθος της αντιγραμμένης εικόνας διαφέρει ελαφρώς από το πρωτότυπο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε λεπτομερώς το μέγεθος της εικόνας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μεγέθυνση του οριζόντιου και κάθετου πλάτους, αντίστοιχα.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση> <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας> <Μικρορύθμιση Κλίμακας Ζουμ>.
2
Ρυθμίστε το μέγεθος της εικόνας.
Ορίστε τη μεγέθυνση του <X> για να προσαρμόσετε το οριζόντιο πλάτος, και τη μεγέθυνση του <Y> για να προσαρμόσετε το κάθετο πλάτος.
3
Πατήστε <OK>.
A131-0KX