Αντικατάσταση του δοχείου υπολειμμάτων γραφίτη

Όταν το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη έχει σχεδόν γεμίσει ή είναι πλήρες, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας προειδοποιεί να προετοιμάσετε νέο δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη ή να αντικαταστήσετε το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη. Προετοιμάστε ένα νέο δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη ή αντικαταστήστε το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη, σύμφωνα με το εμφανιζόμενο μήνυμα.

Σημεία προσοχής κατά την αντικατάσταση του δοχείου υπολειμμάτων γραφίτη

Μην αγγίζετε τις επαφές () στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν βλάβες στη συσκευή.
Μην αντικαθιστάτε το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη πριν εμφανιστεί στην οθόνη αφής το μήνυμα που σας ζητάει να το κάνετε.
Το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη είναι δοχείο που χρησιμοποιείται στη συλλογή μη χρησιμοποιημένου γραφίτη ο οποίος απομένει κατά την εκτύπωση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε μενού, δείτε την ενότητα Μέτρα για κάθε μήνυμα.
Για πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό μοντέλου του δοχείου υπολειμμάτων γραφίτη, ανατρέξτε στην ενότητα Αναλώσιμα.
Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα του χώρου που απομένει στο δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη.
Έλεγχος χώρου που απομένει στο δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη

Διαδικασία αντικατάστασης του δοχείου υπολειμμάτων γραφίτη

Κατά την αντικατάσταση του δοχείου υπολειμμάτων γραφίτη, η διαδικασία εμφανίζεται και στην οθόνη. Συμβουλευτείτε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη καθώς ακολουθείτε τη διαδικασία.
1
Ανοίξτε το εμπρός κάλυμμα.
2
Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα.
3
Αφαιρέστε το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη μαζί με το αριστερό κάλυμμα.
Προσέξτε να μην πάρει κλίση το δοχείο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα χυθεί ο γραφίτης που έχει συλλεχθεί στο δοχείο.
4
Αφαιρέστε το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη από την προστατευτική θήκη.
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη.
5
Τοποθετήστε το νέο δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη και κλείστε το αριστερό κάλυμμα.
6
Κλείστε το εμπρός κάλυμμα.
A131-01F