Αποστολή φαξ με το AirPrint

Μπορείτε να στέλνετε φαξ από συσκευή Mac σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που εκτυπώνετε από μια συσκευή Mac.
Απαιτήσεις συστήματος
Για να στείλετε φαξ με το AirPrint, η συσκευή Mac πρέπει να διαθέτει λειτουργικό σύστημα OS X 10.9 ή νεότερη έκδοση.
Περιβάλλον Δικτύωσης
Απαιτείται ένα από τα ακόλουθα περιβάλλοντα.
Περιβάλλον όπου η συσκευή Apple και η συσκευή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο LAN
Περιβάλλον όπου ένα Mac είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή μέσω USB
Ενδεχομένως να απαιτείται ενημέρωση του υλικολογισμικού για την αποστολή φαξ. Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Αποστολή φαξ από συσκευή Mac

1
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο Mac.
Για να δείτε πώς μπορείτε να το ελέγξετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του περιβάλλοντος δικτύου.
2
Από τη συσκευή Mac σας, προσθέστε τη συσκευή στις [System Preferences]  [Printers & Scanners].
Εάν η συσκευή έχει προστεθεί ήδη για εκτύπωση ή αποστολή φαξ, αυτή η ενέργεια δεν απαιτείται.
3
Ανοίξτε ένα έγγραφο σε μια εφαρμογή και εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
Ο τρόπος εμφάνισης του παραθύρου διαλόγου εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
4
Επιλέξτε τη συσκευή στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
Εμφανίζονται οι εκτυπωτές που έχουν προστεθεί στο Mac. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης φαξ της συσκευής σε αυτό το βήμα.
5
Καθορίστε τον προορισμό.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [Fax].
Ξεκινά η αποστολή του φαξ.
A131-09U