Αυτόματη εκτύπωση διατηρημένων εγγράφων κατά τη σύνδεση

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία της αυτόματης εκτύπωσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εκτυπώνονται αυτόματα τα δικά σας διατηρημένα έγγραφα, όταν συνδέεστε στη συσκευή.
Η λειτουργία της αυτόματης εκτύπωσης είναι διαθέσιμη όταν ενεργοποιείτε την επιλογή <Ενεργοπ. Λειτ/γίας Αυτόμ. Εκτύπωσης Κατά τη Σύνδεση>. <Ενεργοπ. Λειτ/γίας Αυτόμ. Εκτύπωσης Κατά τη Σύνδεση>
Η λειτουργία της αυτόματης εκτύπωσης ορίζεται για κάθε συνδεδεμένο χρήστη.
1
Συνδεθείτε στη συσκευή. Σύνδεση στη συσκευή
2
Πατήστε <Προσωπικές Ρυθμίσεις>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Αυτόμ. Εκτύπωση Εργασιών Χρήστη Κατά τη Σύνδεση>.
Εμφανίζεται η οθόνη <Αυτόμ. Εκτύπωση Εργασιών Χρήστη Κατά τη Σύνδεση>.
4
Πατήστε <On>  <OK>.
5
Πατήστε <Κλείσιμο>.
Η λειτουργία της αυτόματης εκτύπωσης θα απενεργοποιηθεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε.
Όταν συνδέεται ένας χρήστης, εκτυπώνονται αυτόματα μόνο τα έγγραφα που ανήκουν σε αυτόν. Τα ακόλουθα έγγραφα που χρειάζονται PIN ή κωδικό πρόσβασης για την εκτύπωση δεν εκτυπώνονται αυτόματα.
Έγγραφα ασφαλούς εκτύπωσης
Όταν η ρύθμιση <Απαίτηση PIN για Εκτύπωση/Διαγραφή Εργασιών Χρήστη> έχει οριστεί σε <On> στις <Ρυθμίσεις PIN για Ασφαλείς Εργασίες Εκτύπωσης> <Ρυθμίσεις PIN για Ασφαλείς Εργασίες Εκτύπωσης>
Κρυπτογραφημένα έγγραφα ασφαλούς εκτύπωσης
Όταν διατηρούνται πολλά έγγραφα του ίδιου χρήστη, τα έγγραφα εκτυπώνονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην οθόνη εκτύπωσης. Οθόνη εκτύπωσης
Είναι δυνατό να εκτυπωθούν έως 100 έγγραφα ανά σύνδεση του χρήστη.
A131-07H