Εκτύπωση από μέσα μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώνετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στα μέσα μνήμης απευθείας από τη συσκευή, χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Αυτό είναι βολικό όταν εκτυπώνετε δεδομένα μετά την επαναφορά τους από μια εξωτερική τοποθεσία ή όταν εκτυπώνετε δεδομένα που έχετε φέρει μαζί σας σε επαγγελματική συνάντηση.
Χρήση των μέσων μνήμης
Για τα διαθέσιμα μέσα μνήμης και για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή/αφαίρεση μέσων μνήμης, δείτε την ενότητα Σύνδεση συσκευής μνήμης USB.
Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση μέσων μνήμης, δείτε την ενότητα Εργασίες με δεδομένα σε μέσο μνήμης.
Ανάλογα με τη μορφή αρχείου, ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετο προαιρετικό προϊόν. Επιλογές Συστήματος
A131-07U