Ρύθμιση πυκνότητας

Μπορείτε να πραγματοποιείτε σάρωση πρωτοτύπων με μεγαλύτερη ευκρίνεια ρυθμίζοντας χειροκίνητα την πυκνότητα ανάλογα με τα περιεχόμενα του πρωτοτύπου. Για παράδειγμα, αν αυξήσετε την πυκνότητα, θα μπορείτε να διαβάζετε με ευκολία τους χαρακτήρες μικρού μεγέθους που έχουν γραφτεί με μολύβι.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποστολή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης. Οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης
4
Πατήστε <Επιλογές>  <Πυκνότητα>.
5
Ρυθμίστε την πυκνότητα και πατήστε <OK>.
Πατήστε  για να μειώσετε την πυκνότητα. Πατήστε  για να αυξήσετε την πυκνότητα.
Για τη ρύθμιση της πυκνότητας του φόντου
Μπορείτε να στέλνετε/αποθηκεύετε με ευκρίνεια έγγραφα όπως εφημερίδες ή έγγραφα με έγχρωμα φόντα. Πατήστε <Αυτ.> για να ρυθμίσετε αυτόματα την πυκνότητα του φόντου.
Πατήστε <Ρύθμιση> για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την πυκνότητα του φόντου και ρυθμίστε την πυκνότητα φόντου κάθε χρώματος στη <Ρύθμιση Κάθε Χρώματος>.
6
Πατήστε <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή/αποθήκευση.
A131-086