Ευκρινής σάρωση

Σε καταλόγους που περιλαμβάνουν πολλές φωτογραφίες, αναφορές γραμμένες με μολύβι και χοντρά περιοδικά, ρυθμίζοντας την πυκνότητα και την ευκρίνεια και διαγράφοντας τις περιττές σκιές μπορούν να σαρωθούν ευκρινώς τα πρωτότυπα.
A131-084