Ρύθμιση ευκρίνειας κατά τη σάρωση (Ευκρίνεια)

Μπορείτε να σαρώσετε την εικόνα με καθαρά περιγράμματα και γραμμές αυξάνοντας την ευκρίνεια, ή να κάνετε πιο ήπια την εικόνα μειώνοντας την ευκρίνεια. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να αυξήσετε την ευκρίνεια θολού κειμένου και διαγραμμάτων ή να μειώσετε το μουαρέ (λαμπυρίζοντας, κυματοειδές μοτίβο) για να κάνετε πιο ήπια την τελική εικόνα.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποστολή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης. Οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης
4
Πατήστε <Επιλογές>  <Όξυνση>.
5
Ρυθμίστε την ευκρίνεια και πατήστε <OK>.
Για να αυξήσετε την ευκρίνεια θολού κειμένου, ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου στο <Υψηλή Τιμή>.
Για να μειώσετε το μουαρέ κατά τη σάρωση πρωτοτύπων που περιέχουν εκτυπωμένες φωτογραφίες, όπως περιοδικά ή φυλλάδια, ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου στο <Χαμηλή Τιμή>.
6
Πατήστε <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή/αποθήκευση.
A131-087