Ορισμός ονόματος αρχείου

Ένα σαρωμένο έγγραφο αποστέλλεται/αποθηκεύεται με το όνομα αρχείου αυτόματα εκχωρημένο. Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα αρχείου για τα έγγραφα ώστε να μπορούν να γίνονται αντιληπτά τα περιεχόμενά τους από το όνομα, καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις πριν τη σάρωση.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποστολή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης. Οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται. Βασικές διαδικασίες σάρωσης πρωτοτύπων
5
Πατήστε <Επιλογές>  <Όνομα Αρχείου>.
6
Πατήστε το <Όνομα Αρχείου>, εισαγάγετε το όνομα του αρχείου και πατήστε <OK>.
Αν χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες όπως «\», «/», «:», «*», «?», «<», «>» ή «|» στο όνομα του εγγράφου, δεν θα μπορείτε να στείλετε το αρχείο σε διακομιστές αρχείων που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα που δεν αναγνωρίζουν αυτούς τους χαρακτήρες.
7
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
8
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή/αποθήκευση.
Όταν στέλνετε ένα έγγραφο μέσω e-mail, αυτό αποστέλλεται με το όνομα του αρχείου εκχωρημένο με τη μορφή «καταχωρισμένο όνομα αρχείου_αριθμός σελίδων (τρία ψηφία).επέκταση αρχείου», όπως για παράδειγμα «business log_001.jpg». Αν δεν εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου, η μορφή θα είναι «Αριθμοί εργασίας (τέσσερα ψηφία)_αριθμός σελίδων (τρία ψηφία).επέκταση αρχείου».
Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο σε ένα διακομιστή αρχείων, αποθηκεύεται με το όνομα του αρχείου εκχωρημένο με τη μορφή «καταχωρισμένο όνομα αρχείου_έτος, μήνας, ημέρα, ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο που αποθηκεύτηκε το αρχείο (14 ψηφία).επέκταση αρχείου», όπως για παράδειγμα «business log_20151030133541.jpg». Αν δεν εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου, η μορφή θα είναι «έτος, μήνας, ημέρα, ώρα και δευτερόλεπτο που αποθηκεύτηκε το αρχείο (14 ψηφία).επέκταση αρχείου».
Πατώντας για να προστεθεί ένα σημάδι επιλογής στο <Αφαίρ.Ημνίας/Αρ. Εργ.από ΌνομΑρχ> εξαιρείται η ημερομηνία/ώρα και ο αριθμός εργασίας από το όνομα του αρχείου.
Αν αποθηκεύετε ένα έγγραφο σε ένα διακομιστή αρχείων, επιλέγοντας <Χωρισμός σε Σελίδες> όταν καθορίζετε μια μορφή αρχείου προστίθεται ένας αριθμός σελίδας (πέντε ψηφία) στο τέλος ενός ονόματος αρχείου.
Εξαγωγή ενός αποσπάσματος κειμένου στο έγγραφο για χρήση ως όνομα αρχείου
Αν επιλέξετε <OCR (Αναζ. σε Κείμενο)> για <PDF>, <XPS> ή <OOXML> στη <Μορφή Αρχείου> και στη συνέχεια πατήσετε <Αυτ. (OCR)> για το <Όνομα Αρχείου>, το κείμενο στο πρωτότυπο εξάγεται και εισάγεται αυτόματα στο <Όνομα Αρχείου>. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να εξαχθεί μπορεί να οριστεί στο <Max Number of Characters for File Name> για <Ρυθμίσεις OCR (Αναζ. σε Κείμενο)>.
Δεν μπορείτε να ορίσετε τα <Κρυπτο- γράφηση> και <Αυτ. (OCR)> ταυτόχρονα.
Αν εισαγάγετε χειροκίνητα το όνομα αρχείου και επιλέξετε <Αυτ. (OCR)>, το κείμενο που εξάγεται προστίθεται στο τέλος του ονόματος αρχείου. Οι πλεονάζοντες χαρακτήρες, πάνω από το καθορισμένο όριο χαρακτήρων, αποκόπτονται.
Επεξεργασία ενός ονόματος αρχείου από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Αν αποθηκεύσετε ένα όνομα αρχείου σε μια κατάσταση που το <Όνομα Αρχείου> ορίζεται στις <Αγαπημένες Ρυθμίσεις>, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα αρχείου από το Remote UI.
Ξεκινήστε το Remote UI  κάντε κλικ στο [Settings/Registration]  [Function Settings]  [Send] [Αγαπημένες Ρυθμίσεις]
Το όνομα αρχείου που δημιουργείται με το <Αυτ. (OCR)> δεν αντικατοπτρίζεται στα παρακάτω στοιχεία:
Την κατάσταση της εργασίας αποστολής (ένδειξη κατάστασης (στο κάτω μέρος της οθόνης αφής))
Αναφορά ΑΠ
<Όνομα Αρχείου> στο ημερολόγιο εργασιών
A131-08R