<Ρυθμ. Πληροφ. Αναλωσ. για Remote UI/Toner Status>

Ορίστε αν θα εμφανίζεται ένα κουμπί στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) ή η Κατάσταση γραφίτη για πρόσβαση στον ιστότοπο και αγορά κασετών γραφίτη, κ.λπ. Επίσης, ορίστε αν θέλετε να χρησιμοποιείται η Κατάσταση γραφίτη.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Εμφάν. Κουμπ. Αγοράς Αναλωσίμων στο Remote UI>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Ρυθμ. Πληροφ. Αναλωσ. για Remote UI/Toner Status>
Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ένα κουμπί πρόσβασης στον ιστότοπο, για την αγορά κασετών γραφίτη στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάν. Κουμπ. Αγοράς Αναλωσίμων στο Remote UI>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χρήση Toner Status>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Ρυθμ. Πληροφ. Αναλωσ. για Remote UI/Toner Status>
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείτε το εργαλείο ειδοποίησης επιπέδου κασέτας γραφίτη. Μπορείτε επίσης να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ένα κουμπί πρόσβασης στον ιστότοπο, για την αγορά κασετών γραφίτη στο εργαλείο ειδοποιήσεων επιπέδου κασέτας γραφίτη.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Toner Status>
<On>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Εμφάνιση Κουμπιού Αγοράς Αναλωσίμων>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
A131-0K5