<Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για ενίσχυση της ισχύουσας ασφάλειας του συνθηματικού και της λειτουργίας πιστοποίησης.

<Ρυθμίσεις Λειτουργίας Πιστοποίησης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για ενίσχυση της ισχύουσας ασφάλειας της λειτουργίας πιστοποίησης.

<Ρυθμίσεις Συνθηματικού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για ενίσχυση της ισχύουσας ασφάλειας του συνθηματικού.
A131-0KC