Εμπλοκές χαρτιών σε μία πηγή χαρτιού

Ελέγξτε στην οθόνη την τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αφαιρέσετε το χαρτί.
Επιβεβαίωση πριν την ενέργεια
Πριν αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα και τα συρτάρια χαρτιού της συσκευής και του προαιρετικού εξοπλισμού είναι κλειστά.

Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών στα συρτάρια χαρτιού 1

1
Ανοίξτε το δεξί κάλυμμα.
2
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τη μονάδα παράδοσης.
1
Ανασηκώστε τη μονάδα παράδοσης.
2
Χαμηλώστε τους πράσινους μοχλούς και στις δύο πλευρές του οδηγού μεταφοράς.
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
Τραβήξτε το χαρτί κρατώντας το όσο το δυνατόν πιο οριζόντιο για την αποφυγή πτώσης αποσταθεροποιημένου γραφίτη.
3
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από το συρτάρι χαρτιού.
1
Τραβήξτε έξω την κασέτα χαρτιού, έως ότου σταματήσει.
2
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
3
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
4
Κλείστε το δεξί κάλυμμα.
Όταν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται
Μπορεί να υπάρχει εμπλοκή χαρτιού σε άλλα σημεία. Ελέγξτε άλλα σημεία και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, εάν υπάρχει. Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, ελέγξτε εάν το δεξί κάλυμμα έχει κλείσει καλά.

Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών στα συρτάρια χαρτιού 2, 3 και 4

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί στα Συρτάρια Χαρτιού 3 και 4 με την ίδια διαδικασία όπως στο Συρτάρι Χαρτιού 2.
1
Ανοίξτε το δεξί κάλυμμα.
2
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τη μονάδα παράδοσης.
1
Ανασηκώστε τη μονάδα παράδοσης.
2
Χαμηλώστε τους πράσινους μοχλούς και στις δύο πλευρές του οδηγού μεταφοράς.
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
Τραβήξτε το χαρτί κρατώντας το όσο το δυνατόν πιο οριζόντιο για την αποφυγή πτώσης αποσταθεροποιημένου γραφίτη.
3
Κλείστε το δεξί κάλυμμα.
4
Ανοίξτε το δεξιό κάλυμμα του τροφοδότη χαρτιού.
5
Χαμηλώστε τον πράσινο μοχλό για να ανοίξετε τον οδηγό μεταφοράς.
6
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
7
Τραβήξτε το συρτάρι χαρτιού μέχρι να σταματήσει και τραβήξτε απαλά το χαρτί.
8
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
9
Κλείστε το δεξιό κάλυμμα του τροφοδότη χαρτιού.
Όταν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται
Μπορεί να υπάρχει εμπλοκή χαρτιού σε άλλα σημεία. Ελέγξτε άλλα σημεία και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, εάν υπάρχει. Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, ελέγξτε εάν το δεξί κάλυμμα έχει κλείσει καλά.
A131-01U