Tehnični podatki sistema

V tem poglavju so predstavljeni tehnični podatki izdelka. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.
Za tehnične podatke glavne enote in dodatno opremo tega izdelka glejte poglavje Tehnični podatki za strojno opremo.

Specifikacije funkcij

Okolje za uporabo naprave

A141-0RH