Tehnični podatki za strojno opremo

V tem poglavju so tehnični podatki glavne enote in izbirne opreme tega izdelka. Upoštevajte, da se ti podatki lahko spremenijo brez obvestila zaradi izboljšanja izdelkov ali prihodnjih izdaj.
Če želite pregledati tehnične podatke sistema za ta izdelek, glejte Tehnični podatki sistema.

Specifikacije naprave

Specifikacije dodatne opreme

A141-023