Registracija bližnjic za pogosto uporabljene nastavitve/registrirane elemente

Registrirate lahko bližnjice za nastavitve, ki se prikažejo, ko pritisnete  (Nastavit./Registr.) v <Bližnjica Nast./Registr.>. Tako lahko hitro prikažete tudi tiste nastavitve, ki so konfigurirane globoko v hierarhiji menija.
Če možnost <Bližnjica Nast./Registr.> ni prikazana v meniju <Domov>, pritisnite  <Nastavitve ureditve zaslona Domov> <Omejitev prikaza funkcije> <Nastavitev> nastavite prikaz možnosti <Bližnjica Nast./Registr.>.
Bližnjice, ki jih je mogoče registrirati: 10
1
Pritisnite <Bližnjica Nast./Registr.>. Zaslon <Domov>
2
Pritisnite <Registracija>.
3
Izberite gumb, za katerega želite registrirati nastavitve.
Če želite spremeniti registrirane nastavitve, lahko izberete dodeljeni gumb.
4
Izberite nastavitve, ki jih želite registrirati kot bližnjice, in pritisnite <OK>.
Če ne želite registrirati nastavitev, izberite <Nedodeljeno>.
A141-04H