Prilagajanje zaslona na dotik

Zaradi preprostejše uporabe zaslona <Domov> in zaslona z osnovnimi funkcijami za posamezno funkcijo lahko zaslon preuredite tako, da prerazporedite gumbe ali ustvarite gumbe z bližnjicami. Poleg tega je delo učinkovitejše, če registrirate nastavitve, ki so že določene za pogosto uporabljene funkcije, v <Osebno>/<V souporabi> ali osebne nastavitve, če želite prilagoditi delovno okolje svojim potrebam.
Prilagajanje zaslona <Domov>
Vrstni red, velikost in število gumbov na zaslonu <Domov> je mogoče spremeniti. Spremeniti je mogoče tudi sliko za ozadje. Možnost <Nastavitve ureditve zaslona Domov> omogoča konfiguriranje nastavitev prikaza časovnice ter prikaz/skrivanje gumbov s funkcijami.
Ustvarjanje bližnjice
Na vsakem zaslonu s funkcijami je mogoče prikazati gumbe z bližnjicami do funkcij. Registriranje pogosto uporabljenih funkcij je praktično, saj lahko tako funkcije uporabljate, ne da bi se bilo treba vrniti na zaslon <Domov>.
Registriranje priljubljenih nastavitev
Če pogosto uporabljate isto kombinacijo nastavitev za kopiranje, pošiljanje faksov in optično branje, je zelo praktično, če te nastavitve registrirate kot <Nastavitve Priljubljeno>.
Prilagajanje zaslona z osnovnimi funkcijami
Spremenite lahko gumbe za nastavitve na zaslonih z osnovnimi funkcijami (za kopiranje, pošiljanje faksov in optično branje). Prav tako lahko prikažete različen zaslon z osnovnimi funkcijami, ki je prilagojen posameznemu prijavljenemu uporabniku.
Ustvarjanje gumba <Osebno>/<V souporabi>
Na zaslonu <Domov> je mogoče poljubno registrirati pogosto uporabljene funkcije in postopke nastavitev.
Spreminjanje prikazanega jezika
Spremenite lahko jezik, prikazan na zaslonu na dotik in tipkovnici.
Ustvarjanje bližnjice do nastavitev/registracije
Ustvarite lahko bližnjico za kateri koli element nastavitve, ki je prikazan, če pritisnete  (Nastavit./Registr.). Če pogosto uporabljate element nastavitve, ki je na voljo globoko v nastavitvi, lahko z bližnjico za ta element hitro preklopite prikaz.
Nastavitve za posameznega uporabnika (osebne nastavitve)
Prikaze in delovno okolje je mogoče spremeniti za vsakega uporabnika.
A141-046