Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja

Če pritisnete <Kopiranje> (Zaslon <Domov>), se prikaže zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja.

Stanje trenutne nastavitve

Prikazuje stanje nastavitve, kot so razmerje kopiranja, velikost papirja in število kopij. Za pravilno kopiranje potrdite nastavitve. Če želite spremeniti nastavitev, izberite želeni element nastavitve. Osnovni postopki kopiranja

<Prev. nastavitev>

Lahko preverite nastavitve na seznamu. Prav tako lahko spreminjate nastavitve. Osnovni postopki kopiranja

Pritisnite to ikono, da trenutne nastavitve registrirate v <Nastavitve Priljubljeno> za  ali spremenite gumbe, prikazane v .
Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
Prilagajanje zaslona z osnovnimi funkcijami
Registracija osebnih gumbov/skupnih gumbov

Gumbi za nastavitev funkcij

Prikazuje najpogosteje uporabljene gumbe v razdelku <Opcije>. Stanje nastavitev je prikazano na gumbih. Pritisnete lahko tudi , da spremenite, kateri gumbi so prikazani.
Če gumb za funkcijo, ki jo želite uporabiti, ni prikazan, pritisnite <Opcije> in izberite želeni gumb. Osnovni postopki kopiranja

<Opcije>

Prikazuje vse gumbe za nastavitev funkcij. Zaradi priročnosti lahko v razdelku prikažete pogosto uporabljene gumbe za nastavitev funkcij.

<Prekinit.>

Lahko prekinete čakajoče postopke kopiranja in takoj naredite kopijo. Takojšnje kopiranje s prekinitvijo drugih postopkov
Nekaterih funkcij ni mogoče uporabljati v kombinaciji druge z drugo. Gumbi, ki jih ni mogoče izbrati, so prikazani svetlo sivo.
Odvisno od števila kopij in nastavitev se prikaže <Vzorčna kopija>, da lahko s tiskanjem vzorca kopije preverite rezultat kopiranja. Preverjanje rezultatov kopiranja
Število preostalih strani je prikazano, če je z upravljanjem ID-jev oddelkov nastavljena omejitev strani. Če želite informacije o nastavitvi upravljanja ID-jev oddelkov in omejitve strani, glejte Konfiguriranje nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov.
A141-054