Preverjanje rezultatov kopiranja

Pred veliko količino kopiranja lahko preverite rezultat kopiranja tako, da natisnete vzorec kopije. S potrditvijo rezultatov kopiranja se lahko izognete napakam na izpisih.
Če sta sočasno izbrani možnosti <Sortiranje (Zapor. str.)> in izdelava več kopij, je prikazano <Vzorčna kopija>.

Preverjanje rezultata kopiranja z izdelavo kopije (vzorec kopije)

Če ste nastavili izdelavo več kopij, lahko najprej izdelate kopijo celotnega izvirnika, da preverite rezultat, nato pa začnete izdelovati preostale kopije. Prav tako lahko kopirate samo določene strani izvirnika.
1
Izvirnike naložite v podajalnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Vnesite število kopij in določite nastavitve kopiranja, odvisno od vašega namena in cilja. Osnovni postopki kopiranja
4
Pritisnite <Vzorčna kopija> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja
5
Izberite strani za vzorec kopije in pritisnite <OK>.
Če želite kopirati vse strani, izberite <Vse strani>.
Če želite kopirati določene strani, izberite <Izbrane strani>. Vnesite strani tako, da pritisnete <Prva stran> ali <Zadnja stran>.
Če izberete <Vse strani>
Če izberete <Vse strani>, števec naprave upošteva vzorčni komplet kot kopijo.
Če izberete <Izbrane strani>
Nastavitve, kot sta končna obdelava in knjižica, niso izvedene.
Določite strani glede na število izpisanih strani. Če je na primer število strani dokumenta 10 in kopirate z nastavitvijo 2 v 1 (Kopiranje več izvirnikov na en list (N na 1)), bo število končnih strani 5. Če želite kopirati od sedme do desete strani izvirnika, za <Prva stran> določite četrto stran, za <Zadnja stran> pa določite peto stran.
6
Za optično branje izvirnikov pritisnite  (Start) in nato <Začni kopir.>.
Vzorec kopije se natisne. Preverite rezultate.
Če ni težav z rezultatom kopiranja
Pritisnite <Začni izpis.>, da natisnete število kopij, ki ste ga določili. Če ste v 5. koraku izbrali <Vse strani>, se natisne število kopij, zmanjšano za eno kopijo. Če ste v 5. koraku izbrali <Izbrane strani>, se natisne skupno število kopij.
Če želite spremeniti nastavitve
Za spreminjanje nastavitev pritisnite <Sprememba nastavitev>. Ko ste spremenili nastavitve, se prikaže <Vzorčna kopija>. Znova kopirajte vzorec.
A141-05K