Kopiranje več izvirnikov na en list (N na 1)

Na en list lahko kopirate več strani izvirnikov. Ta funkcija omogoča kopiranje z manjšo količino papirja od izvirnega števila strani.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi funkcijami kopiranja
4
Pritisnite <N na 1>.
5
Izberite način razporeditve strani ter izberite velikost izvirnika in velikost papirja za kopiranje.
Izberite, koliko strani naj bo razporejenih na en list papirja. Lahko tudi spremenite vrstni red strani.
Za dvostransko kopiranje ali optično branje dvostranskih izvirnikov za izdelavo enostranskih kopij pritisnite <Nastavitve 2-stransko>. Za več informacij o nastavitvi glejte »2-stransko kopiranje« v 4. koraku razdelka Osnovni postopki kopiranja.
Za izbiro velikosti izvirnika pritisnite <Sprem.> v možnosti <Velik. originala>, za izbiro velikosti papirja pa pritisnite <Sprem.> v možnosti <Velikost papirja>.
6
Pritisnite <OK> <Zapri>.
7
Pritisnite  (Start).
Kopiranje se začne.
Izvirniki morajo biti iste velikosti.
Če nastavite <N na 1>, je možnost <Premik> samodejno nastavljena na <Center>.
A141-05H