Obveščanje o koncu pošiljanja po e-pošti

Prejmete lahko e-pošto z obvestilom, da je pošiljanje dokumentov končano. Tudi če dokumenti še čakajo na pošiljanje, se lahko v računalniku ali prenosni napravi prepričate, ali je pošiljanje dokumentov končano. Če pride do napake, ste obveščeni, katerim prejemnikom se dokumenti niso poslali.
Če želite prejemnika za obvestila izbrati v možnosti <Imenik>, ga morate registrirati vnaprej. Registracija prejemnikov v Imenik
Če želite kot prejemnika za obvestila izbrati možnost <Oddaj meni>, morate svoj e-poštni naslov v podatkih o uporabniku registrirati vnaprej in se prijaviti z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti. Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami faksa izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami faksa
4
Po potrebi določite nastavitve optičnega branja. Osnovni postopki za pošiljanje faksov
5
Pritisnite <Opcije>  <Obvestilo o izvršenem opravilu>.
6
Izberite čase in prejemnika za obveščanje.
Če izberete <Obvestilo za vsak rezultat>, se e-poštno obvestilo pošlje za vsako opravilo pošiljanja. Če izberete <Obv. samo ob napaki>, se e-poštno obvestilo pošlje le, ko pride do napake.
Za več informacij o prikazu in uporabi imenika glejte Imenik.
Če si želite ogledati vsebino poslanega dokumenta, izberite možnost <Pripni sliko ODD>. Tako bo prva stran e-poštnemu obvestilu priložena kot datoteka PDF.
7
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
8
Pritisnite  (Start).
Izvirniki se optično preberejo in pošiljanje se začne. Ko je pošiljanje končano, se e-poštno obvestilo pošlje na izbran naslov.
A141-06F