Osnovni postopki za pošiljanje faksov

Ta razdelek opisuje osnovne postopke za pošiljanje dokumentov po faksu.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami faksa izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami faksa
Izbiranje prejemnikov v imeniku
Izbiranje prejemnikov z gumbi za hitro izbiranje
Ročno vnašanje prejemnikov
Izbiranje prejemnikov v strežniku LDAP
Če si želite ogledati podrobne informacije o določenem prejemniku, ga izberite z gumboma in ter pritisnite <Podrob.>. Če želite prejemnika izbrisati iz shranjenih prejemnikov, pritisnite <Izbris prej.>.
V razdelku <Podrb.> lahko spreminjate le prejemnike, shranjene z možnostjo novega prejemnika, in prejemnike, pridobljene prek strežnika LDAP.
Ko prejemnika izberete v imeniku, se možnosti <ECM ODD>, <Hitrost oddajanja> in <Medkrajevno> ne prikažejo.
Ko strežniška naprava deluje z nastavitvijo podatkov upravitelja sistema, se preverjanje pristnosti med strežniško in odjemalsko napravo opravi, ko odjemalska naprava pridobiva oddaljeni imenik in gumbe za hitro izbiranje. Preverjanje pristnosti se izvede s primerjavo ID-ja in PIN-a upravitelja sistema, ki ju nastavita strežniška in odjemalska naprava. Spreminjanje ID-ja in kode PIN skrbnika sistema
Razpoložljivost oddaljenega imenika/gumbov za hitro izbiranje je odvisna od nastavitev podatkov upravitelja sistema za strežniško in odjemalsko napravo, kot je prikazano spodaj.
Ko strežniška naprava opravlja nastavitev podatkov upravitelja sistema
Ko odjemalska naprava opravlja nastavitev podatkov upravitelja sistema
ID upravitelja sistema in PIN sistema strežniške in odjemalske naprave se ujemata
Oddaljeni imenik/gumbe za hitro izbiranje lahko uporabljate
Izvaja
Izvaja
Se ujemata
Da
Se ne ujemata
Ne
Ne opravlja
Ne
Ne opravlja
Izvaja
Da
Ne opravlja
Da
4
Po potrebi določite nastavitve optičnega branja.
Izbira načina optičnega branja izvirnikov
Prilagoditev kakovosti slike
Brisanje temnih obrob (brisanje okvira)
5
Pritisnite  (Start).
Izvirniki se optično preberejo in pošiljanje se začne.
Če želite preklicati optično branje, pritisnite <Preklic> ali (Ustavi) <Da>.
Če se prikaže sporočilo <Pritisnite [Start] za skeniranje naslednjega originala.>
Za preklic pošiljanja glejte Preklic pošiljanja faksov.
Preverjanje skupnega števila navedenih prejemnikov
Na zgornjem desnem delu zaslona se prikaže število izbranih prejemnikov. Tako lahko pred pošiljanjem preverite, ali je število prejemnikov pravilno.
Pošiljanje z informacijami o pošiljatelju
Dokument lahko pošljete z imenom in številko faksa pošiljatelja. <ID pošiljatelja>
Preverjanje stanja poslanih dokumentov
Stanje poslanih dokumentov lahko preverite na zaslonu <Nadzor stanja>. Na tem zaslonu lahko po preverjanju stanj fakse pošljete znova ali prekličete njihovo pošiljanje. Preverjanje stanja in dnevnika oddanih in sprejetih dokumentov
Ko je možnost <Prikaz obvestila, ko je opravilo sprejeto> nastavljena na <Da>, je mogoče zaslon <Nadzor stanja> prikazati s tega zaslona, ki se prikaže, ko je poslano opravilo prejeto. <Prikaz obvestila, ko je opravilo sprejeto>
Napaka oddajanja, ker je prejemnikova linija zasedena
Naprava po določenem obdobju samodejno znova pokliče številko. Te nastavitve, na primer število ponovnih klicanj naprave in interval med ponovnimi klicanji, lahko spremenite. <Avto pon. izb.>
Tiskanje poročila z rezultati pošiljanja
Če na zaslonu z osnovnimi funkcijami faksa pritisnete <Opcije>  <Poročilo o rezultatu ODD>, lahko nastavite, da naprava samodejno natisne poročilo o rezultatih pošiljanja.
Če želite v razdelku <Opcije> to nastaviti za vsa opravila, morate v razdelku <Poročilo o rezultatu ODD> izbrati <Samo ob napaki> ali <Ne> in nato nastaviti <Omogoči izpisovanje z opcij> na <Da>.
Če so barve v poslani sliki pretemne ali če svetlih barv v ozadju barvnih izvirnikov ni mogoče odstraniti
Kakovost poslane slike bo morda mogoče izboljšati tudi, če so izpolnjeni ti pogoji/nastavitve.
Vrsta opravila: Faksiranje (Pošiljanje iz pomnilnika) ali optično branje in pošiljanje (faks/i-faks):
<Izbira barve>: <Črno-belo> (Optično branje in pošiljanje)
<Tip originala>: <Tekst>
<Gostota>  <Gostota ozadja>: <Avto>
<Ločljivost>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi ali 600 dpi x 600 dpi*
* Možna je nastavitev za optično branje in pošiljanje.
<Prioriteta hitrosti/kakov. slike za Črno-belo skeniranje>  Faks/I-Faks opravila oddajanja: <Prioriteta kakovosti> (<Prioriteta hitrosti/kakov. slike za Črno-belo skeniranje>)
Shranjevanje kopije poslanega dokumenta
Napravo lahko nastavite tako, da se kopija poslanega dokumenta samodejno shrani v datotečni strežnik. Kopija se pretvori v elektronsko datoteko, na primer v obliko PDF, in shrani. Tako si lahko vsebino preprosto ogledate z računalnikom. Shranjevanje kopije poslanega dokumenta
Izbira imena pošiljatelja
Če na zaslonu z osnovnimi funkcijami faksa pritisnete <Opcije>  <Ime pošiljatelja (TTI)>, lahko na seznamu registriranih imen pošiljateljev izberete tistega, ki ga želite vključiti v informacije o pošiljatelju. <Registracija imena pošiljatelja (TTI)>
Če se prijavljate s preverjanjem pristnosti uporabnika, je ime za prijavo prikazano v razdelku <100> možnosti Sender Name (Ime pošiljatelja (TTI)).
Preverjanje optično prebranih slik pred pošiljanjem
Optično prebrane slike si lahko pred pošiljanjem ogledate. Preverjanje optično prebranih slik pred pošiljanjem (predogled)
Registriranje pogosto uporabljenih nastavitev
Pogosto uporabljane prejemnike in nastavitve optičnega branja lahko združite v en gumb, ki ga lahko na napravi uporabljate pozneje. Če pri optičnem branju izvirnikov pritisnete registrirani gumb, lahko hitro vnesete nastavitve. Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
A141-066