Preverjanje povezave s prejemnikom pred pošiljanjem (neposredno pošiljanje)

Če želite fakse uspešno poslati izbranemu prejemniku, lahko pred pošiljanjem preverite, ali ima prejemnik vzpostavljeno povezavo in je pripravljen za začetek komunikacije. Naprava pri optičnem branju izvirnikov obide pomnilnik, zato lahko fakse pošiljate tudi, če pomnilnik ni na voljo.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
Če želite poslati več strani, izvirnike naložite v podajalnik. Če original položite na kopirno steklo, lahko pošljete le eno stran.
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami faksa izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami faksa
4
Po potrebi določite nastavitve optičnega branja. Osnovni postopki za pošiljanje faksov
5
Pritisnite <Opcije>  <Direkt. odd.>  <Zapri>.
6
Pritisnite  (Start).
Naprava pokliče številko prejemnika. Ko naprava vzpostavi klic, se izvirniki optično preberejo in pošiljanje se začne.
Če je prejemnikova linija zasedena, naprava ne začne pošiljanja.
Neposredno pošiljanje ni na voljo v teh primerih
Ko je v nastavitvah skeniranja določena ena od teh funkcij:
<Nastavitve za 2-str. original>
<Bris. okvirja>
<Priprava opravila>
Izbranih je več prejemnikov.
Možnost <Omejitev funkcij> je za katero koli funkcijo nastavljena na <Ne>, ko je naprava v načinu upravljanja ID-ja oddelka. Konfiguriranje nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov
Določanje velikosti optičnega branja izvirnikov
Velikost optičnega branja izvirnikov, naloženih v podajalnik, se nastavi samodejno. Če želite velikost nastaviti sami, uporabite kopirno steklo.
A141-06C